• Ogólne prawo cywilne 

    Dochodzenie roszczeń z umów takich jak umowa o kupno i sprzedaż, umowa o dzieło, umowa najmu / dzierżawy, umowa z architektem, umowy urlopowe itd., badanie umowy i pomoc przy formułowaniu umowy, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami z niewykonania obowiązku lub złamania umowy, odszkodowanie po wypadku samochodowym, szczególnie zadośćuczynienie za ból i utrata zarobku

  • Prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego 

    Odwołanie od umowy o pożyczki dla konsumenta / kredytu konsumpcyjnego, zajęcie / blokada konta bankowego, odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy o pożyczki, roszczenia o odszkodowanie w przypadku błędnej porady w sprawach lokat, refinansowania, finansowanie nieruchomości, swap procentowy, list zastawczy, kredyt dyspozycyjny, strata karty płatniczej, inkaso bankowe

  • Prawo spółek 

    Doradztwo przy założeniu spółki, na przykład spółka prawa cywilnego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bez kapitału zakładowego, wybór odpowiedniej formy prawnej, formułowanie umowy o spółke